Vekstprogram for havbruksnæringen

Hva er Ocean of Opportunities?

Ocean of Opportunities er Stiim Aqua Clusters dedikerte vekstprogram for bedrifter innen havbruksnæringen. Programmet skal være en bidragsyter og døråpner til potensielle kunder, investorer og store industriaktører i næringen

Ocean of Opportunities vil skreddersy egne program til hver deltakerbedrift som går over en periode på 6 måneder. Hvert selskap vil få en dedikert og erfaren mentor som vil følge bedriften tett. Programmet avsluttes med en lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene som investerer i havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt.

Ocean of Opportunities retter seg mot selskaper som har bevist teknologi og er klar for å gå ut i markedet, men trenger kapital og nettverk for rask vekst. Programmet er gratis for bedriftene og vi skal ikke ha eierskap i selskapene. Vår motivasjon er å øke bedriftens mulighet for suksess!

Søknadsfristen for Ocean of Opportunities 2023 gikk ut 13. januar

Totalt vil 4-6 selskaper bli valgt ut til å delta i programmet.

Målgruppen for programmet

Selskaper innen havbruksnæringen

Programmet er for innovative vekstselskaper innen havbruksnæringen.

Kvalifisering for deltakelse

Selskapene må kvalifisere seg for programmet gjennom en søknads- og utvelgelsesprosess.

Gratis deltakelse

Programmet er gratis med krav om obligatorisk oppmøte.

Økt mulighet for suksess

Programmet øker selskapets mulighet for suksess gjennom tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene.

Kriterier for deltakelse

Mål om vekst

Scale-up selskaper med mål om vekst på 10-50 ansatte innen 3 år.

Bevist teknologi

Selskapene skal ha en bevist produkt/tjeneste og har behov for nettverk og kapital for vekst.

Forankring i bedriften

Primært må bedriften stille med to personer og deltakelse i programmet er obligatorisk.

Kvalifisering for programmet

Inntil 15 selskaper inviteres til første samling. Etter første samling vil inntil seks selskaper bli tilbudt plass i programmet.

Erfarne mentorer

Med i Ocean of Opportunities har vi mennesker med unik og tung bakgrunn fra havbruksnæringen. Mentorene favner bredt og har en variert bakgrunn innen både gründervirksomhet, teknologiutvikling, fôr, oppdrett og finans.

Viggo Halseth

Viggo Halseth

Halseth har de siste 37 årene jobbet i Skretting/Nutreco, senest som innovasjonsdirektør. Han har tidligere vært administrerende direktør i Skretting Norge, og han har erfaring fra investering i RAS-teknologi gjennom sitt engasjement i investeringsselskapet Nutreco Nufrontier. Viggo innehar i dag flere styreverv i havbruksrelaterte selskap.

Aino Olaisen

Aino Olaisen

Aino Olaisen er i dag daglig leder og medeier i investeringsselskapet Vigner Olaisen, styremedlem i og eier av Nova Sea og Lovundfjellet Holding. Olaisen vokste opp i et gründerhjem hvor foreldrene la grunnlag for og skapte det som i dag er oppdrettsselskapet Nova Sea. Samfunnsbygging og laks er noe som alltid har vært viktig for Aino.

Knut Molaug

Knut Molaug

Knut Molaug har lang bransjeerfaring og var leder for AKVA Group fra 1988 og fram til 2010. Det var Molaug-familien som stod også bak oppstarten av AKVA Group og utviklet de anerkjente foringsanleggene. Knut har inngående kjennskap til oppdrettsnæringen og er lidenskapelig opptatt av teknologi – som la grunnlaget for etableringen av Aqua Robotics og HALO-systemet.

Erlend Sødal

Erlend Sødal

Sødal har vært en del av Skretting/Nutreco systemet i over 25 år gjennom ulike verv, blant annet som administrerende direktør i Skretting Cluster Norway & Australia. Sødal har også erfaring som COO (Chief Operating Officer) for AKVA Group Sea Based. Han innehar flere styreverv og operer i dag som «frilans sjømatentusiast».

Vibecke Bondø

Vibecke Bondø

Vibecke Bondø er i dag styreleder i det børsnoterte havbrukskonsernet NTS ASA. Da Vibecke tiltrådte som styreleder i NTS, hadde hun jobbet nesten 20 år i SalmoNor, som ble solgt til NTS i 2021, hvorav de siste 12 år som administrerende direktør. I 2014 vant Vibecke EYs kåring «Entrepreneur of the Year» i region Midt-Norge. Hun har bred styreerfaring fra blant annet NHO, Sjømat Norge, Salmon Group og Seaborn. Vibecke er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole. I tillegg til lang fartstid fra oppdrettsnæringen har hun vært gründer av egen virksomhet da hun i 1996 var med å starte rådgivningsselskapet Aktiv Rådgivning AS, som ble solgt til Formuesforvaltning i 2006.

Atle Eide

Atle Eide

Atle Eide er styreleder i en rekke havbruksselskap i Norge og Internasjonalt. Atle er også privat investor og jobber tett med flere selskaper; som bl a Co-Owner,  Saga Robotics, Kontali Analyse og det ledende Afrikanske Tilapia selskapet Lake Harvest.  Atle sitter i styret i selskaper han investerer i. Atle har vært styreleder i SalMar ASA og Norway Royal Salmon. Han har vært konsernsjef i Mowi, samt hos forløperen Pan Fish ASA, samt CEO  Hydro Seafood, Kverneland og Skretting Nordic. Atle var også over en rekke år Senior Partner i Norges største Private Equity selskap HitecVision.

Geir Magne Knudsen

Geir Magne Knudsen

Geir Magne er i dag utviklingssjef i Bremnes Seashore. Knudsen har lang bransjeerfaring og har vært en sentral del av innovasjonsløpet til Bremnes de siste årene. Med over 35 år i næringen har han vært eksponert for hele verdikjeden til næringen. Geir Magne har Cand. mag i biologi og matematikk, samt bedriftsøkonomi fra BI. Bærekraftig produksjon av lakseoppdrett står sentralt for Geir Magne og han har vært delaktig i flere titalls store FoU-prosjekter i næringen.

Atle Eide

Magnus Devold

Magnus er en av gründerne bak PatoGen som har Nord-Europas største laboratorium for genteknologiske analyser. Devold har utdanning innen fiskehelse og marinbiologi og har jobbet som forsker på Fiskehelse og genteknologi i 6 år. Etter salget av PatoGen har Devold hatt flere ulike verv inn mot oppdrettsnæringen og operer i dag som forretningsutvikler, konsulent og investor. Den siste tiden har han blant annet jobbet tett med Kverva og ScaleAQ

Bjørn Myrseth

Bjørn Myrseth

Myrseth har vært havbruksgründer i et helt liv. Han har vært sentral i utviklingen av dagens akvakultur i Norge og anses som en nestor i næringen. Bjørn var med på å grunnlegge Stolt Sea Farm og Lax AS (senere Marine Farms AS) som ble børsnotert i 2006. Gjennom sitt selskap Vitamar AS er Myrseth en aktiv og engasjert havbruksinvestor som alltid er på utkikk etter spennende og innovative havbruksselskaper, bade nasjonalt og internasjonalt.

Erik Tveteraas

Erik Tveteraas

Erik er i dag investeringsdirektør i Nutrecos venture arm NuFrontiers der han er ansvarlig for konsernets start-up portefølje innenfor alternativ oppdrettsteknologi, ingredienser og fiskehelse. Han har bred internasjonal erfaring innenfor investeringer, strategi og kommersielt arbeid. Før han begynte i Nutreco, ledet Erik sjømatpraksisen til en britisk finansrådgiver med fokus på såkorn, vekstkapital og strukturert kreditt for landbruk og oppdrett. Erik har også operativ erfaring fra et oppstartsmiljø som venture operatør i Roslin Technologies, et bioteknologiselskap innenfor genetikk og stamcelleforskning for alternative proteinkilder.

Programpartnere

Ocean of Opportunities har tunge programpartnere i ryggen.

9

programpartnere

6

4-6 utvalgte bedrifter

6

måneder

Prosjektteamet

Tarald Kleppa Øvrebø

Tarald Kleppa Øvrebø

Prosjektleder

tarald.kleppa@blueplanet.no

475 02 682

Trine Danielsen

Trine Danielsen

Prosjektmedarbeider

trine.danielsen@blueplanet.no

919 00 878

Eivind Helland

Eivind Helland

Prosjektmedarbeider

eivind.helland@blueplanet.no

913 77 825

Kirsti K. Sømme

Kirsti K. Sømme

Kommunikasjons- og arrangementsansvarlig

kirsti.somme@blueplanet.no

905 80 425

Andrea Viga Søndenå

Andrea Viga Søndenå

Prosjektleder - trainee

andrea.viga@blueplanet.no

413 58 700

Søk om å bli med

  • Informasjonen i din søknad mottas av prosjektteamet i Ocean of Opportunities og vil behandles konfidensielt. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller dersom det er informasjon i søknaden du ikke ønsker å dele med programpartnerne.