Vekstprogram for havbruksnæringen

Hva er Oceans of Opportunities?

Ocean of Opportunities tilbyr vekstbedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen.

Programmet består av 10 samlinger fordelt over en periode på 6 måneder. Programmet avsluttes med lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene nasjonalt og internasjonalt som investerer i havbruksnæringen.

Vi ønsker søknader fra selskaper som har en bevist teknologi og er klar for markedet, men trenger kapital og nettverk for rask vekst. Programmet er gratis for bedriftene og vi skal ikke ha eierskap i selskapene. Vårt eneste mål med programmet å øke selskapenes mulighet for suksess.

Totalt 8 selskaper vil bli valgt ut til å delta i programmet.

Programmet er finansiert av Stavanger kommunes vekstfond.

Målgruppen for programmet

Selskaper innen havbruksnæringen

Programmet er for innovative vekstselskaper innen havbruksnæringen.

Kvalifisering for deltakelse

Selskapene må kvalifisere seg for programmet gjennom en søknads- og utvelgelsesprosess.

Gratis deltakelse

Programmet er gratis med krav om obligatorisk oppmøte.

Økt mulighet for suksess

Programmet øker selskapets mulighet for suksess gjennom tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene.

Kriterier for deltakelse

Mål om vekst

Scale-up selskaper med mål om vekst på 10-50 ansatte innen 3 år.

Bevist teknologi

Selskapene skal ha en bevist produkt/tjeneste og har behov for nettverk og kapital for vekst.

Forankring i bedriften

Primært må bedriften stille med to personer og deltakelse i programmet er obligatorisk.

Kvalifisering for programmet

Inntil 15 selskaper inviteres til første samling. Etter første samling vil inntil åtte selskaper bli tilbudt plass i programmet.

Oppfølging i etterkant

Mentor

Bedriftene bli tilbudt mentor som følger bedriften i to år med 2-4 møtepunkter per år.

Projektteam

Prosjektteamet følger bedriftene opp med to samlinger i året per bedrift.

Investorpresentasjon

Selskapene kan komme inn i investorpresentasjonen i nytt program.

Måle suksess

Vi ønsker å samle inn data og måle suksessen til selskapene over flere år.

Samlinger

Samling 1

Oppstartssamling

Uke 14, 2019

Samling 2

Oppfølgingsmøte med prosjektteam

Samling 3

Muligheter og fallgruver

Samling 4

Studiebesøk til industriaktører

Samling 5

Salg og markedsføring

Samling 6

Oppfølgingsmøte med prosjektteam

Samling 7

B2B møter/nettverkssamling

Samling 8

Aqua Nor

Samling 9

Oppfølgingsmøte med prosjektteam

Samling 10

Forberedelse investorpresentasjon

Samling 11

Investorpresentasjon

September 2019

Programpartnere

Ocean of Opportunities har tunge programpartnere i ryggen.

12

programpartnere

8

utvalgte bedrifter

6

måneder

Prosjektteam

Andreas Heskestad

Andreas Heskestad

Prosjektleder

Blue Planet

andreas.heskestad@blueplanet.no

971 69 183

David Knudsen

David Knudsen

Prosjektteam

Skretting

david.knudsen@skretting.com

480 48 816

Eivind Helland

Eivind Helland

Prosjektteam

Blue Planet

eivind.helland@blueplanet.no

913 77 825

Søk om å bli med

  • Søknadsfrist for programmet er 18. mars.
  • Søknader behandles i uke 12 og du vil senest motta en tilbakemelding om videre prosess 25. mars.
  • Oppstart av programmet vil være i uke 14 2019.
  • Informasjonen i din søknad mottas av prosjektteamet i Ocean of Opportunities og vil behandles konfidensielt. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller dersom det er informasjon i søknaden du ikke ønsker å dele med programpartnerne.